Aggregater

NB ventilasjons-aggregater har opp gjennom årene stått for kvalitet. Vi produserer ventilasjons-aggregater til alle formål, innendørs som utendørs, i høy kvalitet, med luftmengder opp til 120.000 m³/h. Alle aggregater blir tilpasset kundens ønsker og behov. Dermed optimeres ytelse og pris i hvert enkelt tilfelle.

  • NBI merket for innendørs montasje
  • NBU merket for utendørs montasje

Aggregatet kan oppbygges i flere deler for sammenkobling / demontering, og kan leveres i diverse standard RAL farger

    

 

Ramme

  • Oppbygget av Aluzink AZ 185 profiler, samlet med hjørneelementer hvilket tilsammen skaper en sterk og stabil konstruksjon.
  • For større aggregater lages rammen som sveiset jernkonstruksjon.

 

 

 

 

Bekledning

  • Paneler og inspeksjonsluker er utført i en dobbelt sandwich konstruksjon, med 50 mm. mellomliggende isolering. Montert ved hjelp av innvendige eller utvendige skruesamlinger.
  • Mellompanelene mellom til- og fraluftstrømmene er laget i en stabil dobbelt konstruksjon, med 30 eller 50 mm. mellomliggende isolering som forhindrer kondensering.
  • Alle inspeksjonsluker er avtagbare og lås-bare.
  • Utendørs aggregater kan leveres med trapez bekledning.
  • Aggregatet kan leveres med 100mm isolering for høyere virkningsgrad.

 

 

 

Filterrammer

Filterrammene er laget med uttrekkssystem for lett utskiftning av filtre.

 

Ventilatorer

Aggregatene kan bl.a. leveres med Ziehl-Abegg kammerventilatorer, Ziehl-Abegg ECblue ventilatorer med ec-motorer og Comefri Radialventilatorer. Samt Novenco sine Aksialvifter (ZerAx).

 

Automatikk

Aggregatene kan leveres med komplet integrerte automatikkpakke innenfor Danfoss ECL Comfort, OJ Electronics Air2, eller andre fabrikanter, alt etter ønske.

 

For mer informasjon se: http://www.nbventilation.dk/produkter/aggregater/